ZA NÁKUP NAD 1 000 Kč DOPRAVA ZDARMA!

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY A VZTAHY Z TĚCHTO SMLUV VYPLÝVAJÍCÍCH

 

Prodávající

Kateřina Sapíková, Zámečnická 286/5, 669 02 Znojmo

IČO: 64433781

Nejsem plátcem DPH.


Mobilní telefon: +420 774 964 794
Internetový obchod: www.littlestore.cz
E-mail: restore.sapikova@gmail.com


Bankovní spojení: 2526433002/5500 (Raiffeisenbank)

IBAN: CZ8755000000002526433002

SWIFT: RZBCCZPP

Provozovna: Provozní doba a adresa provozovny - prodejny je uvedena v sekci Kontakty.

Adresy servisních míst: Adresy servisů jednotlivých výrobců sdělíme na vyžádání.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

Prodávající je Kateřina Sapíková, Zámečnická 286/5, 669 02 Znojmo, IČO 64433781.

Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.littlestore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovně - prodejně Little store, Horní Česká 48, Znojmo.

Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co bylo společně schváleno v rámci procesu Vašeho nákupu na našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.

 NĚKTERÉ DEFINICE

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za zboží.
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.
 • Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu.
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu.
 • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o koupi zboží s námi.
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv.
 • Vy jste osoba nakupující na našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující.
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČR A KONCOVÉ UŽIVATELE

Způsoby dodání zboží

Přepravní službou: Způsob dopravy a její podmínky najde zákazník v sekci "Doprava". Dopravu zajišťuje dodavatel na území celé České republiky. Náklady na dopravu mohou být různé dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden v sekci "Košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně Prodávajícího v písemné podobě.

Osobní odběr: Objednané zboží si můžete zdarma vyzvednout na naší provozovně - prodejně Little store, Horní Česká 48, Znojmo. 

 

Způsoby platby

Na dobírku: Při volbě platby dobírkou zaplatíte celou částku za objednané zboží řidiči. Platbu je možné provézt v hotovosti nebo platební kartou.

Bankovním převodem: Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet 2526433002/5500 vedený u Raiffeisenbank, IBAN: CZ8755000000002526433002, BIC/SWIFT: RZBCCZPP

nebo platbu uhraďte poštovní složenkou.

Osobně v hotovosti nebo platební kartou na provozovně: Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti a platebními kartami Mastercard, Visa i Maestro.

 

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme nejpozději do 48 hodin od potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 5-10 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

Bude-li dodací lhůta prodloužena, bude zákazník včas informován.

 

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 

Ochrana osobních údajů

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu Little store, Horní Česká 48, 669 02 Znojmo. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po e-mailovém nebo telefonickém potvrzení objednávky zaměstnancem prodejny Little store.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění Objednávky s výjimkou ustanovení Storno objednávky ze strany Prodávajícího viz. Storno objednávky.

Objednávku může Kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na Webovém rozhraní. 

 

Platnost cen

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání. 

V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Kupní smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. V případě, že naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

 

Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 100% z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni zaměstnancem prodejny.

 

Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

 

Přeprava nadměrného zboží

Bude-li Objednávka na zboží větších rozměrů nebo větší hmotnosti poštovné bude fakturováno dle dohody s kupujícím telefonicky nebo e-mailem.

 

4. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO ČR A KONCOVÉ UŽIVATELe

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

 

Převzetí zásilky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat nás na uvedených kontaktech. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady bez prodlení oznámit písemnou formou na e-mail: restore.sapikova@gmail.com (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny. 

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

 

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně zkontrolovat, prostudovat návod k použití a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití zboží v rozporu s návodem k použití nemůže být servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční. Návod k použití najdete přímo na objednaném zboží nebo v obchodních podmínkách. Pokud tento návod chcete zaslat v tištěné podobě, uveďte to vždy při dokončení objednávky do poznámky.  

 

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: 

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v předchozím bodu podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.) Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 12 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. v případě prodloužené (smluvní) záruky Prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. v případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

 

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace zboží zakoupeného u prodejce postupovat následujícím způsobem:

- V případě reklamace zakoupeného zboží doporučujeme zaslat na emailovou adresu restore.sapikova@gmail.com název zboží a co nejpřesnější popis důvodu reklamace. Zákazníkovi následně sdělíme informace o dalším postupu.

- Pro reklamaci u nás můžete využít osobní doručení na provozovnu - prodejnu Little store.

- Pro reklamaci u nás můžete využít podání formou zásilky na adresu prodejny Little store.

- Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list.

- Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Zamítnutí reklamací

• Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného zásahu. Nesprávným používáním máme na mysli zejména nesprávné ošetřování výrobku, či hrubé zacházení.

 

• Pokud nebude reklamace uplatněna po prvotním projevení závady, případně bude-li zboží s projevenou závadou nadále používáno.  

Reklamace se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, příp. špatnou výrobní technologií.

 

5. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může Kupující stornovat telefonicky (+420 774 964 794) případně emailem restore.sapikova@gmail.com až do chvíle, než s vámi náš zaměstnanec naplánuje dopravu zboží k Vám. V písemné formě storna Vás žádáme o uvedení čísla objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována například o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé. v případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

 

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí Kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. 

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží Prodávajícím nebo pokud Kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal Prodávajícímu.

Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou Prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Náklady spojené s vracením zboží však nese Kupující.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Doporučujeme odstoupit od kupní smlouvy písemně tak, že tuto skutečnost kupující zašle na adresu elektronické pošty Prodávajícího restore.sapikova@gmail.com 

nebo na adresu provozovny Prodávajícího: Little store, Horní Česká 48. 669 02 Znojmo.

Žádáme Kupující, aby v případě odstoupení uvedli číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložili doklad o koupi zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

Je-li zboží baleno v původním obalu je nutné ho i v tomto původním a neporušeném obalu vrátit (jedná se zejména o kojenecké zboží, společenské hry a hračky).

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud bylo zboží zakoupeno podnikatelem a nebo právnickou osobou. v takovém případě se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • Nejsme ve vztahu ke Kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy restore.sapikova@gmail.com . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Neplatnost některého ustanovení těchto obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vč. reklamačního řádu, nabývají účinnost dne 15. 05. 2023. Změny reklamačního řádu i obchodních podmínek vyhrazeny.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

Pro objednávky ze Slovenské republiky objednané a do Slovenské republiky dodávané se Obchodní podmínky nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 řídí zákony platnými ve Slovenské republice.

Zejména pak:
40/1964 Občanského zákoníku v platném znění
108/2000Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění
428/2002Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Dodací lhůty
Zboží, které je skladem Vám dodáme do 48 hodin od potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu ve Slovenské republice. 
Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 5-10 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele.
Bude-li dodací lhůta prodloužena, bude zákazník včas informován.
 
Způsob platby

 • Dobírkou: Při volbě platby dobírkou zaplatíte celou částku za objednané zboží řidiči.

Způsob zaslání zboží

 • Přepravní společností PPL: Poplatek za zaslání zboží společností PPL je 300 Kč.  Kurýr vám doveze zboží na místo, které uvedete při v objednávce (Informace o Vás - kontaktní adresa). U větších zásilek se cena stanoví individuálně. 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: Little store, Kateřina Sapíková

                  Horní Česká 48

                  669 02 Znojmo

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Little store, Kateřina Sapíková

                  Horní Česká 48

                  669 02 Znojmo

                 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li Kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu Little store („Prodávající") nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Prodávajícímu písemně na adresu provozovny Prodávajícího nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Upozornění: Je-li zboží baleno v původním obalu je nutné ho i v tomto původním a neporušeném obalu vrátit.

 

Datum:

Podpis: